Nu ook Hechtingstherapie!

Hechtingstherapie is een vorm van therapie waarbij de hechtingsrelatie tussen moeder en kind centraal staat. Soms zijn er dingen gebeurd tijdens je zwangerschap, bevalling of in de eerste periode erna, dingen waar jij als moeder geen invloed op had, ze zijn je overkomen. Denk aan ziekte, rouw en verdriet, scheiding, etc. Zulke gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de band die je opbouwt met je kind. Met deze hypnotherapie kan in betrekkelijk korte tijd de hechting tussen moeder en kind hersteld en verbeterd worden. De behandeling is gericht op de moeder, de resultaten zijn opmerkelijk! Kijk voor meer informatie op www.hechtingstherapie.info