Wie ik ben:
Ik ben Carina van Keulen, in 1961 geboren in Amersfoort. Van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden, ik heb lange tijd in het speciaal basisonderwijs gewerkt. In 2007 ben ik gestart met de opleiding tot integratief kindertherapeut, in 2013 gevolgd door de opleiding tot hypnotherapeut, beide aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Bij aanvang van de sessies ondertekenen beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) en de therapeut een behandelovereenkomst;

Het is wenselijk dat bij oudergesprekken beide ouders aanwezig zijn;

Na het eerste gesprek zijn er oudergesprekken om de 4 à 5 sessies;

Een kindsessie duurt 50 minuten;

De kindsessies kunnen worden opgenomen op video. Dit maakt het mogelijk dat ik me tijdens de sessies volledig kan richten op het gesprek of het spel. De video-opnames dienen als aantekeningen en kunnen worden gebruikt voor intervisie of supervisie. In het geval van intervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming èn zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken. De opnames worden direct na afloop van de behandeling vernietigd;

Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De therapeut is gehouden aan de beroepscode;

Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, maar werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind;

Er is geen wachtruimte;

Gemaakte afspraken graag 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook via de voicemail bij niet directe bereikbaarheid. Annuleringen op kortere termijn kunnen in rekening worden gebracht;

U ontvangt maandelijks een digitale factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur;

Het tarief voor een kindsessie, oudergesprek, schoolobservatie is 80 euro;
Een telefonisch consult kost (vanaf 10 minuten) 25 euro.
De kosten voor het maken van een verslag (alleen op verzoek van ouders) zijn 100 euro;

Vergoedingen en Zorgverzekeraars: Ik ben aangesloten bij de VIT en NVECP, heb de ECP registratie en sta ingeschreven als Registertherapeut BCZ. De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende polissen. Informeer hier naar bij uw zorgverzekering of kijk in dit overzicht:
Vergoedingen

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Registratiegegevens
AGB code zorgverlener: 90044679, 94010952
AGB code praktijk: 90053382, 94058860
Registratienummer Beroepsvereniging VIT: 541.17.A
Registratienummer Beroepsvereniging NVECP: 10090
RBCZ licentienummer: 205065R
SKJ registratie: 100020526
KvK nummer 32164983