Eerste faseĀ 
Na het eerste contact volgt een afspraak voor een intakegesprek met de ouders. Het is in het belang van het kind dat beide ouders hierbij aanwezig zijn. Voorafgaand aan dit gesprek ontvang je een vragenlijst over de voorgeschiedenis van je kind. Aan de hand van deze lijst praten we in het intakegesprek verder. Vervolgens volgen er meestal vijf sessies met het kind. In deze eerste sessies wordt een goed contact opgebouwd tussen de therapeut en het kind. Samen onderzoeken we de klacht: hoe is het voor jullie kind om hier last van te hebben; hoe gaat hij/zij ermee om ; welke kwaliteiten en hulpbronnen kent het kind al; wat wil het kind?

Tweede fase
Tijdens het tweede oudergesprek bespreek ik mijn bevindingen met jullie en overleggen we over het verdere verloop. Ik adviseer ouders zo goed mogelijk over wat je kunt doen om je kind te ondersteunen. Ook is het mogelijk dat ik contact opneem met andere belangrijke personen rondom het kind, zoals de leerkracht, uiteraard met toestemming van de ouder(s). Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor het kind.

Afronding 
Gemiddeld duurt de therapie tien tot vijftien sessies. Vaak geeft het kind zelf aan wanneer het klaar is, soms heeft het daarbij hulp nodig. Je kind kan dan zelf weer verder, met nieuwe inzichten, hervonden zelfvertrouwen en vol innerlijke kracht.