Als jouw ouders jou aanmelden voor kindertherapie, hebben zij eerst een ‘oudergesprek’. Hier ben jij niet bij. Je ouders vertellen veel dingen over jou en over henzelf. Ze vertellen dan ook waarom zij denken dat therapie jou kan helpen.Daarna kom jij zelf vijf keer spelen, tekenen, praten of wat jij wilt. In die vijf keer wordt vanzelf wel duidelijk wat jij wilt veranderen en ook hoe je dat gaat doen.

Ongeveer na iedere vijf keer is er een oudergesprek. In die gesprekken leren je ouders hoe zij jou kunnen helpen bij het bereiken van jouw doel. Jij beslist wat je ouders allemaal wel en niet mogen weten over de therapie. Alles wat jij zegt of doet is namelijk privé!

De kindertherapie is klaar als jij jouw eigen doel hebt bereikt, op jouw eigen manier. Na de therapie blijft de deur voor jou openstaan. Je kunt dan altijd bellen of nog eens terugkomen.